نظام پیشنهادها
ماموریت

نظارت، مشاوره، طراحي، مديريت، اجرا و پشتيباني پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه، شهر، استان و كشور با بهترين سطح كيفيت.
 
 
اهداف و راهبرد‌ها
 
1.       گسترش فرهنگ توليد و استفاده از سيستم‌هاي متن باز.
-          ايجاد و به کارگيری يک توزيع لينوکس خاص دانشگاه فردوسی برای مصارف کاربران
-          به کارگيری کامل سيستم‌های توزيع متن باز در سطح سرورهای دانشگاه
-          ترويج فرهنگ استفاده از سيستم‌های متن باز با ارايه سيستم‌های دانشگاه فردوسی(سدف) به صورت متن باز
 
2.       يكپارچه‌‌سازي كليه فرآيندهاي سازماني به صورت الكترونيكي.
-          مهندسی مجدد، ارتقاء و به روز رسانی نرم افزارهای موجود
-          يکپارچه سازی نرم افزارها با استفاده ازSingle Sign On
-          به کارگيری هويت واحد برای کليه کاربران سيستم‌های دانشگاه
 
3.      پشتيباني از كليه سيستم‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات.
-          ايجاد يك سيستم براي مديريت تعمير و نگهداري تجهيزات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه
-          ايجاد سيستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتريان مركز
 
4.      مديريت و اجراي كليه پروژه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه.
-          انتخاب و پياده‌سازي روش‌هاي صحيح مديريت و كنترل پروژه
 
5.      مديريت دانش در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
-          تهيه استانداردهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات
-          تهيه پايگاه جامع از اطلاعات فني مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات
-          مستند سازي دانش‌هاي موجود در مركز
-          ايجاد سيستمي جهت دريافت و ارزيابي ايده هاي كاركنان
 
6.      تحقيق و پژوهش در زمينه توسعه، بهبود و ارتقاي مداوم سيستم هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات.
-          ايجاد پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات
-          انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي جهت بومي‌سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات
-          تعريف پروژه‌هاي دانشجويي جهت افزايش توان دانشجويان و بهره‌گيري از پتانسيل آ‌ن‌ها
 
7.      آموزش و اطلاع رساني در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
-          تربيت و آموزش پرسنل فناوري اطلاعات و ارتباطات
-          آموزش و ارتقاي سطح دانش عمومي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
-          نشر دستاوردهاي مركز در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر جهاني
-          برقراري ارتباط و تعامل با ساير مراكز مشابه در سطح جهان
-          گسترش آموزش مجازي
-          ايجاد كتابخانه ديجيتال
 
8.   بررسي تكنولوژي‌هاي روز دنيا در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و به روزآوري چشم اندازها و اهداف در راستاي كمك به برنامه‌ريزي راهبردی فناوري اطلاعات و ارتباطات.
 
9.      ايجاد امنيت و پايداري مناسب در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
-          تقويت مركز داده دانشگاه به عنوان يك مركز داده قوي در استان
-          بهبود و ارتقاء عرض باند اينترنت دانشگاه وتقويت آن
-          استقرار سيستم جامع مديريت ا منيت
-          ايمن‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سيستم‌های دانشگاه
 
10.   بهينه سازي ساختار مركز، قوانين، فرآيندها و جايگاه آن در سطح دانشگاه.
-          بررسي و انتخاب سيستم‌هاي كنترل و بهبود كيفيت در بخش‌هاي مختلف مركز جهت بهينه‌سازي فرآيندهاي جاري
-          آموزش مفاهيم مديريتي به مديران بخش‌ها
-          استخدام افراد شايسته و ايجاد انگيزش در افراد
 
11.   مشاوره در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
-          همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي مختلف علمي و پژوهشي از طريق مديريت ارتباط دانشگاه با   صنعت و جامعه
-          كمك به ساير دانشگاه‌ها در استقرار فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق ارايه‌ سيستم‌هاي متن باز