نظام پیشنهادها
تماس با ما

مشهد مقدس ميدان آزادي پرديس دانشگاه فردوسي مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات

کد پستی: 9177948963

صندوق پستی: 1454

دفتر رياست: 38787173 -051

نمابر: 38807070 -051

تلفن پاسخگويي:  38803030 - 051

تلفن مركز: 38803100 - 051

پست الکترونيک: its@um.ac.ir

شماره تلفن‌هاي داخلي مركز